Carousel

Kdo stojí za iniciativou?

Jsme zástupci CykloBudějovice a jeho přiznivců, kteří chtějí být aktivní při implementaci tzv. Plánu udržitelné městské mobility České Budějovice.

Vždyť přeci nikomu není jedno, v jakém prostředí žije. Všichni přece chceme něco dělat pro své okolí, město, lepší vztahy, pro naše děti a pro zdraví.
Proto se také připojujeme k národní iniciativě CityChangers, která je postavena na stejných principech a která nám pomůže zorientovat se v otázkách dopravy a mobility.

CHCEME zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, nabízet urbanistická a dopravní řešení přátelská k lidem v ulicích, podporovat rozvoj cyklodopravy, pěší dopravy a městské hromadné dopravy ve městě. Chceme bezpečné ulice pro naše děti. Chceme vrátit kola do ulic.

NECHCEME rozdělovat obyvatele na cyklisty a automobilisty.

Hledejme další lidi, kterým stávající situace není lhostejná. Když to jde v sousedních městech, tak to musí jít i u nás v Českých Budějovicích, ne?

Můžeme zde společně diskutovat, stěžovat si na danou situaci, ale také hledat řešení. Pojďme společně hledat možnosti, mapovat situaci a zlepšovat prostředí v našem městě.

Jízdní kola do města patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily. Podporujeme rozšiřování integrovaného dopravního systému.

Pokud i vás zajímají tyto otázky, přidej se k nám. Napište nám na lukas.bajt@gmail.com

Tento webový portál je podpořen spolkem Partnerství pro městskou mobilitu, jehož jsme členy.