I NAŠE MĚSTO MÁ PROBLÉMY S MOBILITOU A DOPRAVOU

Víme, že máme problémy spojené s dopravou. Osobní automobily do města patří, stejně jako veřejná doprava, či jízdní kola. Dnes si život bez aut nedokážeme představit, ale má to i svůj rub. Je třeba znát, co dýcháme, jaká je naše fyzická kondice. kolik stojí bezpečnost a kolik prostoru bere automobilová doprava. Stávající, ale i nově získané analýzy budou zveřejněny v rámci této záložky.

IMISNÍ ZATÍŽENÍ MĚSTA ŠKODLIVINAMI EMITOVANÝMI DOPRAVOU (NO2, PM10, PM2,5, BENZEN, BENZO(A)PYREN)

V obecné rovině: 89 % Čechů se nelíbí, co ve městech dýchají. Ovzduší v českých městech mělo jen v roce 2011 na svědomí 6 400 předčasně zemřelých. Chcete-li vědět víc, račte se pořádně nadechnout. Na tomto odkaze budeme následně zveřejňovat konkrétní údaje z našeho města.

Údaje z Českých Budějovic:


PROBLÉMY S HLUKEM

Podél nejzatíženějších dopravních tras a jejich křižovatek (I/20, Strakonická, Nádražní, Pražská, Generála Píky, Okružní, Rudolfovská, Mánesova, Na Dlouhé louce, Litvínovická) je dosahováno hlukové hladiny 70-80 dB v denních hodinách. Zatímco podél dopravních tras mimo zastavěné území lze respektovat hluková pásma nebo budovat protihlukové stěny, obtížně řešitelná je situace v zastavěných, historicky vzniklých územích.

Výsledky strategické hlukové mapy potvrdily, že nejvýznamnějším zdrojem hluku na území města České Budějovice je silniční doprava. Hluk ze železniční dopravy může být místně významný, vzhledem k rozsahu železniční sítě a jejího vedení ve vztahu k chráněné zástavbě je však zřejmé, že na území města představuje celkově méně významný zdroj imisí hluku.


JAKÁ JE NAŠE FYZICKÁ KONDICE?

V obecné rovině: Lenost zabíjí. V České republice má nadváhu 71 % dospělé populace. Patříme k nejobéznějším národům Evropy. Kvůli nedostatku pohybu předčasně umírá více než 2 400 lidí ročně. Obezita nevratně poškozuje zdraví každého člověka. Chcete-li zjistit víc, zakousněte se. Na tomto odkaze budeme následně zveřejňovat konkrétní údaje z našeho města.

KOLIK STOJÍ BEZPEČNOST?

V obecné rovině: Každý z nás zaplatí ročně více než 5 000 korun za následky dopravních nehod (celkem je to přes 55 miliard korun ročně). Nebojíte-li se, pak opatrně vstupte. Zde budeme následně zveřejňovat konkrétní údaje z našeho města.

KOLIK PROSTORU NÁM BEROU AUTA?

Dá se to jednoduše změřit. Kolik prostoru potřebuje obchodní centrum a kolik přihehlé parkoviště?