DEMOGRAFIE

Ke konci roku 2016 mělo město celkem 93,5 tis. obyvatel, což představuje zhruba 50 % obyvatel okresu a 15 % obyvatel celého Jihočeského kraje. Za téměř 150 let od prvního velkého sčítání v roce 1869 se počet obyvatel města zvýšil více než pětinásobně. Počtem obyvatel jsou České Budějovice 8. největším městem České republiky (po Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci a Ústí nad Labem). Město České Budějovice je nejvýznamnějším hospodářským centrem na jihu Čech. Geografická poloha, přírodní surovinové zdroje a zemědělská výroba ve spádových oblastech příznivě ovlivňovaly podnikatelské aktivity. V posledních letech se v hospodářské struktuře města opět projevuje blízkost hranice s Rakouskem a Německem, která umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit i cestovního ruchu. Ve městě se koncentrují pracovní příležitostí pro široké okolí (do města dojíždí za prací více než 18 000 osob). Jako přirozené centrum je sídlem podniků, které mají své provozovny rozmístěny po celém kraji. Sídlí zde především podniky strojírenského průmyslu, významné je též postavení průmyslu potravinářského.

Výrobky některých firem jsou známy v celé řadě zemí světa, jako například pivo Budvar, tužky KOH-I-NOOR a další. Ve městě sídlí řada významných stavebních firem. V posledních 25 letech došlo ke značnému rozvoji soukromého podnikání, ve městě má své sídlo téměř 15 000 firem a soukromých podnikatelů. Menší firmy se zaměřují především na obchodní činnost, poskytování služeb a poradenské činnosti různého druhu.

DOPRAVNÍ MODEL

Pro účely zpracování Plánu udržitelné městské mobility zadalo město České Budějovice zpracování nového multi-modálního dopravního modelu, který zahrnuje cyklistickou dopravu, automobilovou dopravu v rozdělení na osobní automobily, lehká nákladní vozidla (do 3,5 t), těžká vozidla, kamiony a veřejnou dopravu v rozdělení na městskou hromadnou dopravu, veřejnou linkovou dopravu a osobní železniční dopravu. Pěší doprava tvoří přirozenou součást cest ve veřejné do pravě, avšak není modelována samostatně.

Dopravní model je ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice. Základ modelu, který je vytvořen prostřednictvím software VISUM verze 15, byl převzat z modelu IPOD (Integrovaný plán organizace dopravy), který společnost Mott MacDonald vypracovala, aktualizovala a spravovala od roku 2009. Model pokrýval celé území města Českých Budějovic (včetně Kaliště a Třebotovic) a přidružených obcí tvořících městskou aglomeraci – Hrdějovice, Borek, Úsilné, Hůry, Adamov, Rudolfov, Vráto, Hlincová Hora, Dobrá Voda u Č. B., Srubec, Vidov, Roudné, Planá, a Litvínovice. Tento stávající dopravní model byl rozšířen tak, aby v do statečné míře vystihoval dopravní chování obyvatelstva českobudějovické aglomerace v dostatečně velké spádové oblasti a zároveň pokryl území v budoucnosti obsloužené dálnicí D3 (MÚK Dolní Třebonín na jihu a MÚK Ševětín na severu).

Model osobní dopravy, jak individuální tak i hromadné, je zpracován jako čtyřstupňový model v rozsahu správního území Obce s rozšířenou působností České Budějovice. Jak zbývající osobní doprava (tj. cílová a výchozí, a doprava tranzitní), tak i model těžké dopravy byl převzat z modelu původního a aktualizován. Základní stav modelu je uvažován k roku 2016, výhledový stav implicitně k roku 2030. Na základě zadání výhledové nabídky a poptávky lze připravit i jiné časové horizonty. Z modelu lze získat hodnoty intenzit dopravy pro období pracovního dne (24h).