Najdi šest rozdílů

Na sociálních sítích iniciativy CBArchitektura byl zveřejněný příklad různého využití veřejného prostoru, a to na příkladu jedné ulice z Českých Budějovic. I o tom je princip naší změny.:

Rozmáhá se nám tu takový nešvar. Čím dál víc českých měst začíná vést diskusi o tom, jaká plocha veřejného prostoru v historickém centru má sloužit dopravě nebo něčemu jinému.

Tohle je příklad dvou možností, jak využít prostor před naší oblíbenou budějovickou kavárnou Café Datel, ale můžete si dosadit jakoukoliv jinou. V podstatě jde jen o to, jestli 1/3 ulice slouží 24 hodin denně po celý rok pouze a jen parkování pro dvě auta nebo by alespoň o víkendech a prázdninách mohl tento prostor sloužit něčemu jinému, například malé zahrádce pro 26 lidí, farmářskému trhu nebo kultuře. Nemusí se hned zakazovat auta nebo průjezd, stačí uvažovat o variabilitě v čase a tomu přizpůsobit i designové, technické a materiálové řešení povrchů. Jde jen o tu jednu třetinu, která ovšem znamená obrovský rozdíl ve využití a vnímání místa. Jak ukazují zkušenosti z Kodaně, Vídně nebo Utrechtu, někdo možná zkrachuje, ale někdo jiný přijde a tu možnost využije.

Lukas Bajt k tomu dodává: "Živě se začala řešit doprava a život v centru Českých Budějovic. Jen pár čísel pro zamyšlení: Centrem města projde denně pěšky cca 38.000 chodců, projede 8.000 cyklistů a 8.000 aut. Na náměstí zaparkuje přes 1.000 aut, z toho necelá polovina legálně! V historickém jádru je cca 120 parkovacích míst pro krátkodobé parkování. V dochozí vzdálenosti od centra je přes 1.000 parkovacích míst a dalších cca 500 se plánuje. Nebylo by tedy lepší těch 120 parkovacích míst dát rezidentům a zásobování a omezit tak automobilovou dopravu v historickém jádru odhadem o 75-80 %? Dát prostor chodcům, cyklistům, zahrádkám, zeleni, kultuře ... Životu ve městě?!"

A nyní odpověď na otázku z titulku článku. Vidíte 6 rozdílů, které jsou mezi první a druhou fotografií?


Foto je z festivalu Město lidem, lidé městu 2020 / jedna ze čtvrtka, jedna z pátku. Ke změně tedy stačí 24 hodin, dvě značky, dobré jídlo, dobré pití, židlička a kapela.

Text a foto: CBArchitektura