Výzva CityChangers České Budějovice

Náš spolek CykloBudějovice se připojuje k celonárodní iniciativě CityChangers. Jedná se o platformu občanů, kterou tvoří aktivní lidé v místních komunitách. Spojovacím článkem je řešení dopravy a mobility. Sdružuje občany, kteří chtějí přispět ke změnám.

My chceme iniciativu modifikovat na českobudějovické poměry. Připojte se taky, ať je nás více.

Výzva CityChangers České Budějovice má motivovat zastupitelstvo města, aby přišlo s konkrétním finančním plánem podpory cyklistické dopravy vycházející ze schváleného Plánu udržitelné městské mobility města České Budějovice.Co nás vede k výzvě?

Městská mobilita se vždy týkala, týká a bude týkat každého z nás. Všichni budeme i nadále využívat dopravní infrastrukturu, cestovat různými dopravními prostředky, vnímat design veřejného prostoru, přizpůsobovat životní prostředí tomu, jak se pohybujeme. Každý z nás bude i nadále klást na mobilitu jiné nároky podle svých individuálních potřeb, což často vede k obtížně řešitelným, až nebezpečným situacím.

A tady je šance na změnu. Všichni tušíme, že nás čeká hospodářská recese a stát i my, jeho občané, budeme muset šetřit. I v této situaci však musí městská mobilita fungovat. V nových podmínkách bude ještě víc nutné plánovat rozumně, úsporně, bez zbytečně drahých dopravních investic.  Je čas na podporu cyklistické dopravy.

Co víme?

  • Vláda ČR dne 27. 7. 2020 na svém zasedání schválila rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronaviru, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy.
  • Město České Budějovice má zpracován Plán udržitelné městské mobility.
  • Finance tedy máme, plán máme, jen nám možná chybí odvaha návrhy realizovat.
  • Nejsme v tom sami.  S iniciativou CityChangers přišel spolek Partnerství pro městskou mobilitu a tímto způsobem nyní mobilizuje celou republiku. Iniciativa bude představena dne 16. 9. 2020 v Senátu ČR a naše město a vaše podpisy se mohou připojit.


Buďme tedy přitom!

Výzva se podepisuje přímo na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu.